För tekniker

Tekniker från SUNET-anslutna organisationer är viktiga för SUNET!
Utan kunskapen och kompetensen hos den tekniska personalen på våra anslutna organisationer vore SUNET:s arbete mycket svårt. Återkopplingen från verksamheterna är viktig för vår utveckling.

I den här portalen har vi därför samlat information som teknisk personal vid SUNET-anslutna organisationer kan komma att behöva i sitt arbete.

Kontakt och återkoppling
Har du tankar och synpunkter på SUNET:s verksamhet eller tjänster så är du välkommen att ta kontakt med oss - info@sunet.se.

NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.