Störningsrapporter

NUNOC  (Nordic University Operations Centre) är den drift- och övervakningscentral som SUNET använder.
NUNOC driver centrala delar av nätverken SUNET och NORDUnet och har till uppgift att underhålla dessa nätverk, genom att bland annat tillhandahålla störningsrapporter dygnet runt. NUNOC ägs av NORDUnet a/s.

Ta mig till NUNOC:s support och felanmälan

NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.