Tekniskt arkiv

Ibland kan man behöva gå tillbaka och titta på tidigare tekniska lösningar för att förstå de problem som uppstår idag.
Här vi samlat dokument och information som inte längre är aktuella för SUNET:s nuvarande tjänster. Det kan däremot vara värdefullt att ta del av ur andra aspekter och därför har vi valt att behålla dem här.
NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.