E-postfilter workshop

Se en inspelning av Derek Wueppelmanns presentation från SUNET:s E-postfilter workshop,
Derek Wueppelmann är Sales Engineer från Roaring Penguin Software, som tillhandahåller programvaran som SUNET:s E-postfilter använder.

Se inspelningen från hans presentation här:
https://connect.sunet.se/p36994701/
(inspelningen är ca. 45 minuter)

NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.