Trafiken uppe igen på Sunets nät

Sunets nät fungerar och är redundant sedan runt klockan 19 efter ett avbrott under eftermiddagen. Felet på den ena fiberkabeln är lokaliserat till schaktningsarbete för fjärrvärme i utkanten av Västerås.
Det är i skrivande stund oklart om även det andra kabelfelet är relaterat till detta arbete eller om felet uppstod någon annanstans. De två felen uppkom med tio minuters mellanrum.

Under tisdagseftermiddagen var flera Sunetanslutna organisationer i västra Sverige utan nät på grund av avbrott på två olika operatörers fiberkablar.

Nätet är redundant sedan klockan 19 på tisdagen. Under tisdagen stod här, felaktigt, att nätet fungerade utan redundans. Fortsätta följa ärendet här i Sunets ticket. Alla Sunets tickets hittar du här.

NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.