Strömavbrottet den 11 oktober

Tisdag den 11 oktober kl 07.15 var det ett strömavbrott i Stockholm som även drabbade delar av SUNET:s utrustning. Nätet (OptoSunet) fungerade dock hela tiden tack vare att all SUNET:s nätutrustning är dubblerad men tyvärr drabbades enkelanslutna kunder av ett avbrott på 15 minuer.
Ett batteri i systemet för avbrottsfri kraft som försörjer SUNET-utrustningen gick sönder vid strömavbrottet och den avbrottsfria kraften slogs därmed ut. Det medförde att den dieselmotor- genererade reservkraften inte kom igång på avsett sätt och detta ledde till ett totalt strömavbrott i datorhallen med omfattande störningar för en del av de tjänster som SUNET tillhandahåller som följd.

För mer information, se härPDF.

Hans Wallberg, samordnings- och utvecklingsansvarig för SUNET

NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.