E-möte med fler än 200 samtidiga användare

Den 8 september träffades över 200 personer i ett seminarium via E-mötesverktyget Adobe Connect.
Webb-seminariet hade temat "Öppna digitala lärresurser kan skapa nya möjligheter". Det som var unikt med mötet var att både presentatörer och alla deltagare deltog från sin egen dator via E-mötesverktyget Adobe Connect.

Idag har nästan alla Sveriges universitet och högskolor valt att ansluta sig till E-mötestjänsten genom SUNET.

Läs mer om mötet här

Ta mig till SUNET:s E-mötestjänst

NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.