DANTE och TERENA blir GÉANT Association

Europas nationella forskningsnätverk har länge efterfrågat en enhetlig ledningsstruktur i TERENA och DANTE – nu ingår båda organisationerna i nybildade GÉANT Association.
Medlemmarna i TERENA och aktieägarna i DANTE röstade för att gå vidare i omstruktureringen under möten som hölls i Berlin den 7 oktober. Detta markerar en ny fas i nästan trettio år av forskningssamarbete och utbildning inom nätverk i Europa.
Valter Nordh

Valter Nordh på Sunet driver arbetet med akademiska identitetsfederationer både inom och utom Sverige och är fortsatt invald i styrelsen i nya GÉANT Association.

NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.