600 000 studenter och forskare i Sverige blir mobila med eduroam och The Cloud

SUNET och The Cloud möjliggör nu en säker uppkoppling även utanför Campus för forskare, studenter och personal på Sveriges universitet och högskolor. Detta via det internationella samarbetet eduroam, på The Clouds ca 4 500 accesspunkter i Sverige.
eduroam är ett internationellt samarbete mellan högskolor och universitet världen över, för att underlätta utnyttjandet av varandras trådlösa nätverk. En student, forskare eller anställd, vars lärosäte är anslutet till eduroam, kan automatiskt och säkert logga in på deras trådlösa nätverk.

En stor del av de inskrivna studenterna på Sveriges universitet och högskolor läser idag på distans eller på flera olika orter. Samtidigt blir det allt vanligare att forskare jobbar på, och samarbetar med, flera olika lärosäten. Detta innebär att behovet av att koppla upp sig säkert till internet utanför Campus har ökat kraftigt.

Börje Josefsson, tf. föreståndare SUNET:
- "För att svara upp mot studenternas, forskarnas och personalens behov av uppkoppling utanför campusområdena, föll valet på The Cloud - som kunde erbjuda den bästa lösningen på viktiga platser som t.ex. tågstationer och flygplatser." Han fortsätter: "SUNET fortsätter genom detta samarbete att driva utvecklingen av datakommunikation i Sverige framåt."

Samarbetet mellan SUNET och The Cloud är ett nytänkande inom eduroam-samarbetet. Det är också ett stort steg framåt då det gäller att förenkla för användare och öka säkerheten vid uppkoppling mot trådlösa nätverk i ett världsomspännande nätverk, både inom en egen verksamhet och på offentliga platser.

- "Enkelhet och säkerhet är nyckeln till en verkligt fungerande mobil arbetsplats.", säger Valter Nordh, ansvarig för eduroam i Sverige. Han fortsätter: "Vi är övertygade om att vårt initiativ här i Sverige kommer att påverka den fortsatta utvecklingen av eduroam i resten av världen."

Samarbetet hade inte varit möjligt utan den infrastruktur och den flexibla teknikplattform som The Cloud tillhandahåller, vilken bland annat ger möjlighet att integrera såväl befintlig som ny infrastruktur på ett kostnadseffektivt sätt.

Roald Sandén, Nordenchef på The Cloud
- "Vi är stolta att ha blivit utvalda som samarbetsparter av SUNET och eduroam i detta mycket spännande projekt." Han fortsätter: "Vi ser också det stora värdet för våra partners, med vilka vi samarbetar för att etablera våra surfzoner, då de på detta sätt kan erbjuda sina kunder ännu bättre service."

En av The Clouds viktiga infrastrukturpartners som deltar i samarbetet är Swedavia genom sin division Airport Telecom.  Jan Blom, Chef IT Airport Telecom:
- “Vi kan på detta sätt erbjuda en service som bland annat innebär ännu större möjlighet för denna målgrupp att ladda ner elektroniska färdbevis."

Tjänsten beräknas vara tillgänglig för studenter, forskare och anställda vid Sveriges lärosäten under oktober månad 2012.

Kontakt

Börje Josefsson
tf. föreståndare SUNET, +46 (0)705 61 08 37, bj@sunet.se

Magnus Ahlström
Marknadschef, The Cloud, +46 (0)709 46 80 00 magnus.ahlstrom@thecloud.net

Valter Nordh
Ansvarig eduroam i Sverige, +46 (0) 707 88 47 42, valter@sunet.se

Om The Cloud
The Cloud är Europas största oberoende operatör av trådlösa surfzoner och erbjuder bredbandsaccess på över 15 000 platser i Storbritannien, Sverige, Norge, Danmark och Tyskland. The Clouds infrastruktur är operatörsneutral, vilket innebär att olika konkurrerande leverantörer kan samsas i samma nät och erbjuda trådlöst internet till sina kunder. Med The Cloud kan ägare av publika platser (som t.ex. flygplatser, tågstationer och hamnar) maximera flexibiliteten och enkelheten för sina besökare att koppla upp sig på internet genom att stöda de flesta större tjänsteleverantörerna. The Cloud grundades 2003 och har i dag tjänsteleverantörspartners som Telenor, Nintendo och iPass. The Cloud är en del av BSkyB Group Ltd.

Om eduroam
eduroam är ett samarbete mellan högskolor och universitet världen över för att underlätta nyttjandet av varandras trådlösa nätverk. En student eller anställd vars universitet är medlem i eduroam kan, med sitt användarnamn från sitt hemuniversitet, logga på det trådlösa nätverket på alla andra högskolor och universitet som är anslutna till eduroam. Mottot lyder "Open your laptop and be online". Se www.eduroam.se för ytterligare information.

NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.