Hur tacklas IT på MAX IV-laboratoriet?

IT-strateg Krister Larsson pratar IT med Maria Häll från Sunet.

Snart är MAX IV-laboratoriet i Lund färdigbyggt. Sunet fick tillfälle att prata med Krister Larsson, IT-strateg för ett av världens mest avancerade forskningsanläggningar. Med kanske värdens snyggaste datacenter.

Hur tänker ni kring infrastruktur och IT på MAX IV-laboratoriet?


Vi kommer att ha en anläggning med över tio tusen uppkopplade enheter på vårt nätverk – allt från datorer till inbyggda system som styr hela acceleratorn och experimentstationerna. Stor vikt har lagts på att få ett nätverk som kan fungera i en heterogen miljö och samtidigt leverera i form av hastighet och stabilitet. På experimentstationerna kommer vi att ha detektorer som producerar data med hög hastighet. Här ställs inte bara krav på nätverket, utan även på lagringslösningen, där diskarna måste vara snabba nog för att skriva data. Men detta räcker inte. Med nya snabba detektorer kommer mer automatiserade analysverktyg och kraven att läsa in data är ofta högre än för att spara dem.
Vår lagringslösning behöver även vara flexibel när det gäller volymer. Även om vi i dagsläget inte kommer att spara data speciellt länge, så kommer antalet experimentstationer att öka och även deras effektivitet. Vi behöver kunna möta detta behov samt koppla ihop vår lagring med dedikerad beräkningskraft.

Vilken roll kommer Sunet ha?


Sunets spelar redan en väsentlig roll. Även om vi inte har en snabb uppkoppling nu under uppbyggandet av MAX IV så är vi kopplade till Lunds universitets nät Lunet– som ju är en del av Sunet. När vi sedan kör för fullt så kommer vi att bygga ut, men jag tror inte att det kommer några större överraskningar som inte Sunets eget övervakningssystem upptäcker. Mängden data kommer troligtvis inte att öka momentant.
När det gäller de övriga tjänster som Sunet erbjuder så använder vi några i dag, främst Sunets TCS-certifikat och Adobe Connect. Men det är för våra egna servrar och e-möten. Om behovet skulle uppstå och om det går att integrera så skulle Adobe Connect kunna bli en del av vår framtida Remote Access tjänst.
Maria Häll, föreståndare för Sunet & Krister Larsson, IT-strateg på Max IV Laboratory.

Krister Larsson är IT-strateg på MAX IV-laboratoriet. Han är anställd på Lunds universitet och har där en bakgrund som IT-chef och forskningsingenjör. Krister har en doktorsexamen i oorganisk kemi från Chalmers.

NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.