Inspelning av TREFpunkt 25 i Trollhättan

Nu finns de inspelade föredragen från TREFpunkt 25 som var den
26-27 oktober 2011 i Trollhättan tillgängliga.

Se mer här.

NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.