Lobber för SUNET

SUNET och NORDUnet släpper en publik betaversion av Lobber, en ny tjänst för datadistribution och lagring.
  • Tillåter användare att på ett enkelt sätt kopiera filer mellan varandra utan att använda e-post.
  • En decentraliserad och distribuerad fillagringstjänst som stöder federerad autentisering.
  • Användare behöver inte fråga någon central funktion för att lägga upp filer.
  • Överenskommelse har träffats med Swestore om att Swestore ska ansluta disksystem till Lobber.

för mer info se:
https://beta.lobber.se
https://portal.nordu.net/display/LOBBER/Lobber
http://www.snic.vr.se/projects/swestore

NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.