Ny föreståndare för SUNET

Rekryteringsprocessen för ny SUNET-föreståndare börjar närma sig sitt slut. Utvärderingsgruppen har förordat en person som tackat ja till tjänsten och därmed går vi in i slutfasen av rekryteringen.
Vi avvaktar färdig MBL, och så fort det är klart återkommer vi med mer information.

Totalt kom det in 17 ansökningar, 10 män och 7 kvinnor.
Vi tackar de sökande för visat intresse.

NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.