Beslut om SUNET:s strategi

Vid SUNET:s styrelsemöte den 7 december fattades beslut om en strategi för de kommande tre åren, 2012-2014.
Du hittar strategin, den fullständiga rapporten samt rapporter från de fyra undergrupperna här:
NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.