eduroam på Stockholms stadsbibliotek

Stockholms stadsbibliotek har anslutit sig till eduroam vilket gör det möjligt för studenter och personal som är anställd vid ett lärostäte att surfa fritt när de besöker biblioteket.

Se mer information här.

NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.