SUNET:s verksamhetsberättelse för 2011

SUNET:s styrelse fastställde verksamhetsberättelsen för 2011 vid deras möte den 13 mars 2012
Den fastställda verksamhetsberättelsen hittar du här.
NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.