SUNET projektmodell

Som ett led i att implementera den nya strategin så har SUNET arbetat fram en ny projekt- och förvaltningsmodell.
Den nya modellen kan hittas härPDF.
NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.