Maria Häll invald i styrelsen för RIPE NCC

Sunets verksamhetschef har blivit invald i styrelsen för RIPE NCC.
-Extra roligt eftersom det är första gången kvinnliga ledamöter väljs in, tycker Maria Häll.
Forumet är en europeisk icke vinstdrivande organisation vars mål är att administrera internets infrastruktur – exempelvis hantering av IP-adresser samt Autonomous system (ofta kallat AS).

Detta är första gången som kvinnliga ledamöter sitter i styrelsen för RIPE NCC, även den kvinnliga ledamoten Salam Yamout från Libanon valdes in.

Läs mer om RIPE NCC (Réseaux IP Européens, Network Coordination Center) här.

Till RIPE NCCs hemsida.

NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.