T.f. föreståndare för SUNET

På grund av sjukdom sker det nu en tillfällig organisatorisk förändring i SUNET.
Hans Wallberg, som varit SUNET:s samordnings- och utvecklingsansvarig i många år, är sjukskriven sedan en tid tillbaka.

Från och med 1 juni 2012 är därför Börje Josefsson  tillförordnad samordnings- och utvecklingsansvarig för SUNET.

NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.