Gratis internet för nästan hela världen

IDG.se, nordens största it-nätverk, har publicerat en artikel om eduroam.
Läs artikeln om eduroam här.
NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.