Valter Nordh vald till vice president Technical Programme i TERENA:s Executive Committee!

Ett stort grattis till vår SUNET kollega Valter Nordh som har valts till vice president Technical Programme i TERENA:s Executive Committee!
Genom arr leda det tekniska programmet inom TERENA har SUNET en stark fördel i vilka områden som kommer att prioriteras inom TERENA de kommande 3 åren. Förslag och idéer mottages gärna, detta kommer att diskuteras mer under kommande SUNET-dagar i höst!

TERENA är en organisation som samordnar och driver på utveckling inom internetteknologi, it-infrastruktur och it-tjänster för högskolesektorn inom Europa. Inom TERENA har bl.a. tjänster som eduroam och TCS arbetats fram av TERENAs medlemmar.

Mer information om TERENA på http://www.terena.org/about/ samt mer om det tekniska programmet på http://www.terena.org/about/organogram.html#ttc

NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.