IPv6 World Launch Day passerade nästan obemärkt för SUNET

Endast ett IPv6-relaterat problem rapporterades in under övergången.
Sedan den förra generationen av GigaSUNET lanserades 2000 har SUNET haft IPv6 igång i nätverket. Då enbart i tunnlar, eftersom den generationen av routrar bara kunde hantera IPv6
trafik i CPUn.

När OptoSUNET byggdes hösten 2006 med nya generationens routrar, vilka klarar av IPv6 lika bra som IPv4, har nätverket varit dual-stack. Det vill säga IPv4 & IPv6 är konfigurerat parallellt på majoriteten av alla LAN & länkar (med undantag för några nätverksinterface som är anslutna mot äldre hårdvara som inte stöder IPv6.)

Läs hela rapporten samt ta del av statistiken om IPv6 World Launch Day för SUNET. PDF

NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.