Förfrågningsunderlag till enkät- och kursutvärderingstjänst nu publicerad

Alla universitet och högskolor har i dagsläget ett krav på sig att ge deras studenter en möjlighet att göra en kursutvärdering på genomförda kurser. Detta kräver att universitet och högskolor måste ha någon form av utvärderingstjänst.
Utöver högskolornas och universitetens behov behöver även många organisationer separata enkät och medarbetarundersökningssystem för sina verksamheter.

På grund av detta ansågs det fördelaktigt för SUNET att upphandla en sådant tjänst centralt, tjänsten kan sedan integreras med blans annat SWAMID. På så sätt kan SUNET:s kunder på ett lätt sätt köpa en färdigintegrerad tjänst av SUNET som deras studenter och anställda kan börja använda mer eller mindre direkt.

I dagsläget har förfrågningsunderlaget till upphandlingen publicerats och SUNET väntar nu på anbud. Förhoppningen är att ha en tjänst klart under hösten.

Mer information kan ni hitta på SUNET:s upphandlingswiki.

NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.