Nytt om SUNETs strategiarbete

Vid SUNET:s styrelsemötet den 14 juni fattades det beslut om det fortsatta arbetet med strategin samt en tidplan.
För att ta del av beslutet, läs här.

Vi välkomnar dina synpunkter för vårt arbete med SUNET:s strategi, kontakta oss: info@sunet.se

NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.