Lättare använda Lantmäteriets geodata

Nu kan forskare och studenter lättare använda Lantmäteriets geodata. Den nya licens- och distributionsmodellen har utvecklats i samarbete mellan Vetenskapsrådet, SUNET, Lantmäteriet, Sveriges lantbruksuniversitet och SUHF.
Det handlar om att underlätta för forskning, utbildning och kulturverksamhet där man använder Lantmäteriets geodata, till exempel kartor och flygbilder samt omfattande information om Sveriges marktäcke och topografi.

Överenskommelsen omfattar kostnadsfria, nedladdningsbara geodata och visningstjänster (wms) från Lantmäteriet för alla användare inom forskning, utbildning och kulturverksamhet. Användare vid universitet och högskolor får behörighet till informationen via SWAMID-systemet.

Distributionstjänsten beräknas vara i drift från och med september 2012.

Länk för att komma till tjänsten: https://maps.slu.se

Artiklen är publicerad i nättidningen Curie, www.tidningencurie.se, som ges ut av Vetenskapsrådet.

Artikelförfattare: Kristina Sundbaum

NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.