Svenska högskolor får ett av världens snabbaste nät

Tack vare ett samarbete mellan IPnett och SUNET får nu svenska studenter tillgång till en optisk kanal med 100 Gbit/s kapacitet mellan Stockholm och Luleå. Nätet öppnar för nya möjligheter och internationella samarbeten.
Se pressmeddelandet från IPnett här.
NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.