E-postfilter uppdatering

Nyheter från Roaring Penguin
Roaring Penguin har utvecklat en ny produkt för arkivering av E-post.
Läs mer om den här: http://www.roaringpenguin.com/products/email-archiving
SUNET har inte tagit något beslut om att komplettera nuvarande SUNET Mailfilter lösning med arkiveringsfunktionen, men är däremot intresserade av synpunkter på om funktionen kan vara till nytta eller ej.

Roaring Penguin har börjat släppa tekniskt inriktade videoklipp som innehåller demonstrationer, handledningar, HOWTOs etc.
Du hittar dessa videoklipp här: http://www.roaringpenguin.com/resources/videos-ts

NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.