Nytt pris för e-mötestjänsten

Ett nytt pris för e-mötenstjänsten har fastställts av Sunets styrelse.
Priserna för Sunets tjänster fastställs i september varje år. För 2015 kommer priserna att vara oförändrade med undantag av e-mötestjänsten Adobe Connect, vars pris måste höjas.

För att få en så rättvis prísmodell som möjligt beslutade Sunets styrelse den 11 september att grundavgiften för tjänsten från och med 2015-01-01 höjs med 25 procent. Till denna höjning av grundavgiften tillkommer en rörlig avgift på 50 kr/Gbyte lagrad data per år utöver den lagring på 50 Gbyte som ingår i grundavgiften. De allra flesta kunder på tjänsten ligger för närvarande under den nivå av lagrad data som ingår i grundavgiften.

Priset höjs för att täcka ökade kostnader för lagring i tjänsten. Enligt regleringsbrevet som styr Sunets verksamhet måste alla tjänster bära sina egna kostnader. Användningen av tjänsten har ökat markant och i och med detta också lagringen av data i denna tjänst.

Kontakta Börje Josefsson om du har frågor.

NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.