Konstnärliga högskolor, KB och muséer

Många offentliga verksamheter är anslutna till SUNET. Här hittar du anslutnings- och användningsregler för konstnärliga högskolor, KB och muséer.
Enligt ett beslut av regeringen skall konstnärliga högskolor i Stockholm, Kungliga Biblioteket (KB) och centrala statliga muséer vara anslutna till SUNET med en (1) förbindelse med den initiala kapaciteten 2 Mbit/s.

Dessa organisationer är för närvarande anslutna med 100 Mbit/s eller 1 Gbit/s och det har i vissa fall arrangerats extra redundanta och diversifierade förbindelser utöver den ursprungliga för att åstadkomma extra hög tillgänglighet.

När dessa organisationer önskar mer kapacitet än vad SUNET tillhandahåller, eller önskar ytterligare förbindelser, gäller bestämmelserna för externa organisationer.

NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.