Policyfrågor

För SUNET-anslutna organisationer finns det utarbetade riktlinjer att förhålla sig till; SUNET:s policydokument.
Det finns policydokument inom en rad områden:

Alla som är anslutna till SUNET bör ha kännedom om dessa policydokument. Alla policydokument inom SUNET är beslutade av SUNET:s styrelse.

NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.