SUNET:s IPv6-policy

IPv6 är version sex av internetprotokollet (IP). Protokollet är avsett att ta över efter IPv4.
IPv6 utvecklades då antalet möjliga adresser i IPv4 är begränsat. IPv4 har med sina 32-bitars adress-längd ca 4,2 miljarder adresser. IPv6 löser detta genom att använda 128-bitar långa adresser istället, vilket ger en teoretisk möjlighet för 340,3 sextiljoner adresser.

IPv4-adressutrymmet, som finns kvar att allokera av IANA, kommer sannolikt att ta slut omkring år 2011-2012. Det betyder inte att IPv4 slutar fungera, eller att IPv4-adresser inte går att få tag på. Troligen kommer det att finnas en grå/svart eller kanske en vit marknad där adresser kan köpas och säljas ("vit" i fallet där de regionala registrerarna (RIR) tillhandahåller en marknadsplats för denna handel).

För att bland annat komma till rätta med bristen på IPv4-adresser har version 6 av IP-protokollet (IPv6) utvecklats. IPv6 har funnits i flera år, men användningen är fortfarande måttlig. Det beror dels på att IPv4- adresserna inte tagit slut så snabbt som befarats (till stor del beroende på användning av NAT) och dels på att övergången till IPv6 har varit komplicerad. Vi är nu i ett läge då tiden för en "smärtfri" övergång är knapp.

Ursprungstankarna var att man under lång tid skulle köra "Dual Stack" (IPv4 och IPv6) i näten så att fler och fler blev anslutna via IPv6 på ett naturligt sätt. Till slut skulle detta leda till att alla körde IPv6 och att man skulle kunna "stänga av" IPv4, detta helst långt innan IPv4-adresserna skulle ta slut. Nu anser de flesta bedömarna att IPv4 tar slut innan IPv6 är implementerat överallt. Många "core"-nät har länge kört både IPv4 och IPv6, problemet har varit (och är) att access-näten inte kört IPv6, och tjänster inte blivit konverterade till IPv6

NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.