Ansökan om IPv4-adresser

Här hittar du information om hur SUNET-anslutna organisationer (universitet och högskolor) gör för att ansöka om IPv4-adresstilldelning av SUNET.
En ansökan av IPv4-adresser måste göras hos RIPE (via SUNET). Mallen som måste fyllas i och skickas till RIPE hittar du här.

Kopiera och fyll i ovanstående mall och skicka sedan informationen till noc@sunet.se.

Behöver du hjälp att fylla i dokumentet hittar du det här.

RIPE:s policy för adresstilldelning hittar du här.

I denna policy är speciellt punkt 6.3 något som är viktigt för att de ska acceptera adressansökningar.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på registry@sunet.se.

NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.