Distributionslistor för e-post

Nå ut med ditt budskap snabbt och lätt genom att anpassa målgrupperna i en sorterad e-postlista.
Hitta rätt med mejlen
Genom SUNET kan anslutna organisationer skapa, använda och underhålla specifika e-postlistor.
E-postlistan ska ha anknytning till högskolevärlden. Användarna bör inte alla tillhöra samma organisation, i sådana fall är det lämpligt att en intern lösning användas.
Syftet med listan får inte vara kommersiellt, då hänvisar vi till andra aktörer på marknaden.

Kontakt och administration
Det är NUNOC som ansvarar för denna tjänst och det är också de som kan besvara frågor om tjänsten.

Ta mig till distributionslistor för E-post

NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.