Kostnadsfria bastjänster

SUNET har ett antal kostnadsfria bastjänster - som i de flesta fall är tillgängliga för alla, inte bara SUNET-kunder. Inga avtal krävs för att använda dessa tjänster. 
Tjänsterna levereras som "best effort", dvs. de är t.ex. inte redundanta, och felavhjälps inte med säkerhet dygnet runt. SUNET kan tyvärr inte stå till tjänst med direkt support (t.ex. att analysera testresultaten) för andra än SUNET-kunder, övriga hänvisar vi att vända sig till sin lokala operatör om man har problem.

Ping


ping.sunet.se är en server som används av väldigt många för att testa sin nätverkskonnektivitet, eller fördröjningen i nätet. Programmet ping, som finns i de flesta datorer kan användas för att göra en sådan test — skriv bara ping ping.sunet.se på kommandoraden för att testa.

Echo


Denna tjänst liknar ping, men är för E-post istället. Om du skickar ett mail till echo@sunet.se så får du (om allt fungerar) ett mail tillbaka som bekräftelse på att din E-post fungerar, samt med lite info om hur brevet såg ut när det kom till oss.

Bandbreddstest


Denna tjänst är under ständig utveckling. Ett antal operatörer världen runt har satt upp servrar för att göra bandbreddstester mot. SUNET har en server i Luleå, och NORDUnet har en i Stockholm. På det viset så kan vi dels sprida lasten mellan oss och dels också möjliggöra tester på lite längre avstånd. Mer beskrivning om hur man går till väga finns här på webben. Notera att denna tjänst främst riktar sig till nätverkstekniker och mer avancerade användare. För enklare mätningar, framförallt för anslutningar upp till 100 Mbit/s (t.ex. hemanslutningar) rekommenderar vi istället bredbandskollen.

Sekundär DNS

Till skillnad från tjänsterna ovan är denna bara tillgänglig för SUNET-kunder. För dessa så erbjuder vi möjligheten att "slava" zoner från deras primära DNS. Detta har fördelen att man får en DNS utanför sitt eget nät så att DNS-uppslagningar mot den egna domänen fortsätter att fungera även i händelse av lokala driftsproblem. SUNET-kunder som är intresserade av denna tjänst kan kontakta noc@sunet.se för att sätta igång tjänsten.
NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.