Molnbaserad backuptjänst

Med Sunets molnbaserade backuptjänst finns all data i Sverige och färdas via Sunets nät. Säkert och smidigt – skräddarsydd backup för Sunetanslutna organisationer.
Sunets molnbaserade backuptjänst för servrar är baserad på IBM Tivoli Storage Manager (TSM) och Cristie’s Bare Machine Recovery för TSM (TBMR). Datat behöver inte lämnar Sverige eftersom tjänstens datacenter fysiskt befinner sig inom landet och är direkt anslutna till SUNETs nät. Tjänsten är flexibel: användaren kan styra vilka data som ska säkerhetskopieras, hur säkerhetskopior ska krypteras och hur länge de ska sparas. Stort fokus hos tjänsten är att ge användaren kontroll över både sina uppgifter och deras kostnader.

Tjänsten har 100 procent diskbaserad lagring, vilket innebär mycket snabb återställning av säkerhetskopior, tack vare användningen av Cristie’s TBMR. Det finns också omfattande stöd för databaser och applikationer, såsom MS SQL, MySQL, DB2, MS Exchange.

Hög säkerhet genom bland annat:

  • Rollbaserad åtkomstkontroll knuten till SWAMID.
  • Säkerhetskopior krypteras både under transporten och på disk.
  • Hög tillgänglighet och redundant anslutning till Sunet.

VIll du veta mer om säkerhetsaspekterna? Ladda ner dokumentet IPnett Cloud Security ControlsPDF.

Vad kostar det?
Tjänstens prismodell bygger på mängden data som lagras i BaaS-systemet. Detta innebär att användaren betalar för exakt den mängd data som faktiskt behöver lagras till en säkerhetskopia. Genom en funktion i TSM som kallas de-duplicering så lagras varje del av en fil endast en gång, även om det datat används flera gånger. Detta innebär att de faktiska lagringskraven för backup i allmänhet är väsentligt lägre än de data som lagras i de system som säkerhetskopieras. Effekten av de-duplicering är svår att uppskatta, men det är inte ovanligt att ha 40% till 70% reduktion i volym. TSM använder en teknik som kallas ”Incremental forever”, vilket innebär att filerna bara säkerhetskopieras när de har förändrats. Detta medför att mängden av lagrade säkerhetskopior minskas, vilket ytterligare reducerar lagringskravet och därmed kostnaden.

Tjänsten stödjer minst 5 Gbit/s aggregerad krypterad genomströmning per kund och eftersom tjänsten är diskbaserad har den mycket god parallellitet.

Avgiften för användandet av SUNET BaaS består av två delar enligt nedan. Samtliga avgifter är månadsavgifter.

1. En fast avgift. [9.500 kr] (oavsett volym eller antal servrar).
2. En rörlig avgift som baseras på volym enligt nedanstående tabell:

Priser molnbaserad backuptjänst
Kundens volym (Tbyte) kr/Gbyte  
0 – 10,0 1,032 kr  
10,1 → 0,924 kr  
NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.