Placera en server hos SUNET

SUNET:s anslutna kunder har möjlighet att placera servrar i SUNET:s utrymme hos NUNOC i Stockholm.
Back-up för verksamheten
En sådan server kan till exempel användas som "nödwebb" om organisationens ordinarie webb-server inte fungerar eller om den ordinarie webb-servern av någon anledning inte går att komma åt. Att ha en DNS-server utanför det egna nätet, eller att ha funktioner för att övervaka det egna nätet eller tjänster är andra exempel på funktioner för en sådan server. Det kan även finnas andra anledningar till att placera en server utanför den egna organisationens lokaler och nät.

Avgifter & avtal
Avgiften för att placera en server i SUNET:s rack är 500 kronor per månad per påbörjat två rackenheters (2U) utrymme som servern kräver.

Tjänstebeskrivning
Organisationens server ansluts till OptoSunet. Normalt sker nätverksanslutningen med en 10/100/1000 Mbit/s kopparkabelanslutning (TP) till en switch med upplänk som delas med andra kunder. En IP-adress tillhandahålls av SUNET. Utrustningen ansluts till en eller två 230V AC uttag, matade med UPS och dieselgenerator. Serverns effektförbrukning får högst vara 400W per påbörjat två rackenheters utrymme som servern kräver. Datahallen är utrustad med kylaggregat, centraliserad brandsläckningsutrustning och direktlarm till larmcentral.

Lokalerna är också utrustade med övervaknings- och inbrottslarmutrustning. Om organisationen behöver tillträde till utrustningen skall detta meddelas i förväg. I tjänsten ingår, under normal kontorstid, vissa enklare åtgärder i organisationens utrustning som kontroll av indikeringslampor och kabelanslutningar samt omstart av utrustningen genom att slå av/på strömmen.

Konfiguration och installation av programvara och operativsystem, övervakning av server samt tekniskt underhåll och/eller uppgradering av hårdvara ingår inte i den tjänst SUNET erbjuder.

NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.