Projektverktyg

Sunet tillhandahåller projektverktyget Projectplace – ett molnbaserat verktyg för projektplanering som skapar möjlighet att driva projekt effektivt.
Kort om tjänsten
  • Projectplace är ett verktyg som gör det enklare att kommunicera, planera och genomföra uppgifter inom ett projekt.
  • Med inbyggd dokumenthantering samlas alla projektets delar på en plats.
  • Projectplace är en molntjänst och som tillgänglig via webben och appar (iOS och Android). Det finns också möjlighet att använda API för att integrera mot tjänsten.
  • Information i tjänsten lagras i Sverige.
  • SWAMID används för inloggning vilket gör att konto- och lösenordshantering förenklas.
För vem är tjänsten?
Projectplaceriktar sig till projektledare och projektdeltagare på lärosätet.

Vad kostar tjänsten?
Projectplace har två prismodeller, en för mindre användning och en så kallad ”site-licens”. Alla priser är per månad.

Modell 1
En rörlig avgift [25kr/konto] som baseras på antalet aktiverade användare i tjänsten, med ett minimum av 100 konton (med undantag för organisationer med färre än 100 anställda).

Modell 2
En så kallad ”site-licens”, med en fast avgift som baseras på antalet heltidsanställda på lärosätet, heltids-ekvivalenter (FTE). Utöver detta tas alltid en fast månadsavgift på 1500 kr ut i modell 2.
Mer info och kontakt
På leverantörens webbplats finns information om hur tjänsten fungerar.
För mer information eller frågor, kontakta tjänstens systemförvaltare Einar Blåberg,
NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.