SUNET CERT

SUNET CERT är en funktion som bistår SUNET-anslutna organisationer med samordning av incidenthantering och information om IT-säkerhet.
Ett säkert nät
I uppdraget ingår även att upprätta och underhålla kontaktnät med andra Internet-operatörer i Sverige och utomlands samt att delta i nationella och internationella organisationer för CERT-samarbete.

SUNET CERT har ett övergripande ansvar att bevaka hur SUNET-anslutna organisationer följer SUNET:s IT-säkerhetspolicy.

Ta mig till SUNET CERT

NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.