SUNET MCU - videokonferensbrygga

Videokonferens  – e-möten med hög kvalitet
När speciell vikt ligger på hög bildkvalitet i e-möten kan videokonferens vara ett alternativ till SUNET connect. SUNET erbjuder sina kunder att använda en gemensam videokonferensbrygga (MCU). Tjänsten omfattar 1080p/720p videokonferensportar, webbsändning samt Scopia Desktop-klient, dvs. att kunna delta i videokonferensmöten från datorarbetsplatser.
För kunder med större permanent behov finns erbjudande att ha tillgång till eget administrationsgränssnitt i den gemensamma bryggan. Olika typer av tilläggstjänster kan erbjudas för de som väljer storkundsalternativet såsom inspelning, Lync och telepresence/HD gateway samt mobil licenser.
Kunder som endast har tillfälliga behov av mötesrum kan få en eller flera på förhand tilldelade mötesrum.

För vem är tjänsten?
SUNET anslutna organisationer kan teckna avtal för tjänsten.

Tekniska förutsättningar och mer information
Tjänsten tillhandahålls till SUNET på NORDUnets centraliserade MCUer.
Mer teknisk information om tjänsten finns på NORDUnets web:
https://wiki.nordu.net/display/NORDUwiki/NORDUnet+Video+Conferencing+Services.

Kontaktperson
Har du frågor eller funderingar om MCU tjänsten kan du kontakta, Markus Schneider, markus@sunet.se . För avtalsfrågor kontakta Börje Josefsson, bj@sunet.se.

NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.