SUNET Mailfilter

Effektiv antivirus och spamsortering är viktig i alla organisationer
Virus- och Spam-hantering centralt samt möjlighet till arkivering
SUNET Mailfilter är kraftfullt men enkelt att administrera. Det är redundant och med hög driftsäkerhet. Filtret hanterar både inkommande och utgående mail lika enkelt.
SUNET Mailfilter utbyter virus och spaminformation med alla anslutna kunder (globalt) och blir på så sätt effektivare än om man använt enkelriktad skräppostbekämpning.
Information om ett virusutbrott vid någon organisation blir snabbt till nytta för andra kunder.
Som en tilläggstjänst finns möjlighet att få mail arkiverade.

Så fungerar SUNETs Mailfilter
Tjänsten är avsedd för organisationer anslutna till OptoSunet, som vill köpa e-postfiltrering till en eller flera domäner och subdomäner som tjänst. Avsikten med SUNETs Mailfilter är att organisationer ska kunna få sina in- och utgående e-brev filtrerade från virus, phishing och spam - innan breven hamnar i den egna e-postservern.
Filtreringen innebär till exempel att brevens ämnesrad eller X-header märks med Spam, Virus eller Phishing innan brevet levereras så att man kan filtrera baserat på denna information, eller att breven raderas permanent. Organisationen kan själv konfigurera filterinställningarna via ett webbgränssnitt och ange åtgärder för olika domäner och subdomäner. SUNETs Mailfilter bygger på programmet CanIt-Domain-PRO från Roaring Penguin Software Inc, Roaring Penguin Software Inc..

Se en kort presentation av arkiveringstjänsten här

För vem är tjänsten?
För alla SUNET-anslutna organisationer som önskar få en säkrare e-posthantering i sin organisation.

Tekniska förutsättningar
SUNETs Mailfilter är en kraftfull, flexibel och robust lösning. Tjänsten har implementerats av NORDUnet. Autentisering och auktorisering av slutanvändare erhållas genom SUNETs identitetsfederation SWAMID. SUNETs Mailfilter använder både IPv4 och IPv6.

Kostnad
Kostnaden för tjänsten är baserad på antal anställda på lärosätet, se prisbild nedan (beloppen är angivna utan moms).

Kostnad för SUNET Mailfilter
Arkivering prissätts separat och är baserad på den beräknade mängden data som ska arkiveras. För prisuppgift, kontakta systemförvaltaren.

Befintliga kunder
Följande organisationer använder idag filtret:

  • Högskolan i Jönköping
  • Högskolan Kristianstad
  • Linköpings universitet
  • Nordunet
  • SICS
  • Sunet
  • Stockholms universitet
  • Universitets- och högskolerådet
  • Uppsala universitet
  • Örebro universitet.

Ett antal organisationer håller på med tester i systemet.

Hur gör jag?
För frågor eller en demonstration kontakta systemförvaltaren. Ni har även möjlighet att under en period, kostnadsfritt få testa systemet!

Läs mer
Användarhandledning för administratörer
Användarhandledning för slutanvändare

Övrig dokumentation
API, se länk
Branding, se länk

NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.