SUNET TCS Personal

SUNET-anslutna organisationer kan gå med i SUNET TCS Personal och utfärda personliga certifikat för sina användare. Certifikaten går att få i en GRID-variant.
TCS står för TERENA Certificate Service och är ett samarbete mellan en rad forsknings- och utbildningsnät i Europa där man tillsammans upphandlat server-, klient- och kodsignerings-certifikat. I första fasen erbjuds servercertifikat.

Användning av TCS Personal och GRID-varianten TCS Personal eScience kräver dels att SUNET-medlemmen också är medlem i SWAMID och dels att organisationen uppfyller specifika krav på hur identiteter kontrolleras och underhålls som går utöver de baskrav som ställs på alla SWAMID-medlemmar.

NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.