Användningsområden för TCS Personal

Lite information om hur man kan använda SUNETs personcertifikatstjänster.
TCS Personal och TCS Personal eScience är certifikat som kompletterar de nuvarande tjänsterna för servercertifikat: TCS Server, och TCS Code Signing. Tjänsterna TCS eScience och TCS Personal är främst tänkta att vara signering av epost. Det certifkat man skapar genom att gå till https://www.digicert.com/sso/ kan direkt användas i de flesta moderna epost-klienter. Certifikaten kan också användas för autentisering (inloggning) men vi rekommenderar att man istället använder SWAMID för inloggning till webapplikationer.

Certifikat av typen TCS Personal eScience som man skapar via https://www.digicert.com/sso/ är tänkta att användas för autentisering till GRID-tillämpningar. Det är främst forskare och studenter som själva vet att dom har behov av denna typ av certifikat som behöver gå in och skapa ett sådant.

NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.