Nytt om Sunets Filarkiv

De delar av Sunets Filarkiv som speglar andra arkiv kommer avveckas från och med september 2014. Adressen kommer finnas kvar, och det material som är unikt för ftp:/ ftp.sunet.se likaså, för närvarande.

SUNET-arkivet föddes år 1990 som ett ftp-arkiv skapat av Lars Gunnar Olsson, IT-avdelningen vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala. År 1994 var Sunets arkiv rankat som ett av det största och mest besökta arkiven i världen. Dess lagringskapacitet uppgick då till 28 GB. När den internationella brandbredden var långsam var SUNET-arkivet bra för att hämta hem filer lokalt, ett användningsområde som inte längre har samma relevans. Anledningen till att arkivet bantas är att kostnaden för underhåll och drift är svår att försvara i och med att tjänsten inte längre används och att materialet inte är unikt – som det var en gång i tiden. Mer info och rolig historisk fakta finns här.

Frågor? Kontakta Börje Josefsson på tel: 0705-610837
______________________________________________________
______________________________________________________

Information om tjänsten


SUNET-arkivet började drivas i SUNETs regi redan 1993 och är en av SUNETs äldsta tjänster.
SUNETS filarkiv, arkivet.sunet.se / ftp.sunet.se, är en av landets största legala förvaringsplatser för program för t.ex. Windows, Linux, Macintosh eller FreeBSD. Arkivet etablerades i början av nittiotalet och har sedan dess varit framstående i att tillhandahålla fritt tillgänglig programvara.

Arkivet fungerar också som spegel för några av världens största freewareorganisationer.Idag finns det många terabyte fritt tillgängligt material inom bland annat följande områden:

  • Databaser
  • Internetresurser
  • Kontorsprogramvara
  • Linuxdistributioner
  • Multimedia
  • Nätverksövervakning och nätverkstjänster
  • Programspråk
  • Standarder
  • Vetenskap

SUNET tar inget ansvar för hur programvaran används, ej heller för innehåll eller kvalitet på program som finns på länkar som leder ut från våra sidor. SUNET lämnar heller ingen support på den programvara som laddas ned.

För vem är tjänsten?
Du behöver inte vara ansluten till SUNET eller betala något för att kunna använda filarkivet. Du kan helt enkelt gå in på arkivets webbplats och ladda hem det du önskar.

Påverka arkivets innehåll och utveckling
Om du har förslag på nytt material till arkivet skickar du ett e-brev till archive@ftp.sunet.se. Vi tar tacksamt emot förslag om kan göra vårt arkiv ännu bättre. Du kan också höra av dig till arkivets referensgrupp, vilken består av anställda och studenter vid landets universitet och högskolor. De har till uppgift att se till att arkivets innehåll motsvarar de behov som högskolesverige har.

Arkivet samarbetar med organisationer som arbetar för att applikationer inriktade på verksamheter inom offentlig sektor ska utvecklas som open source. Ambitionen är att arkivet ska kunna bidra till kunskapsöverföring och samarbete mellan offentlig sektor i stort och högskolesektorn.

NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.