eduID

Effektiv och säker identifiering av användare är viktig i alla organisationer
Tjänsten eduID erbjuder ett enkelt, snabbt och säkert sätt för studenter att bekräfta sin identitet. eduID används vid antagning till högre utbildning och leder på sikt till ett färre  antal inloggningar en student behöver hålla reda på under sin studietid.
Många tjänster har behov av identifiering av sina användare. Ofta sker detta genom att användaren anger en e-postadress dit tjänsten skickar ett lösenord och för många tjänster är detta en tillräcklig nivå. En sådan användare kallas ofta obekräftad, eftersom tjänsten egentligen inte vet vem användaren med e-postadressen är.

Genom eduID kan identifieringen av användare lyftas ett steg, till att bli bekräftade användare.

Så fungerar eduID
Tjänsten är avsedd för organisationer, primärt lärosäten, som är anslutna till SWAMID eller som tecknar separat avtal om användning av eduID.
Användare skapar ett eduID konto genom att gå igenom registreringsprocessen på www.eduID.se. Beroende på hur användaren väljer att bekräfta sin identitet blir användaren obekräftad eller bekräftad. Många tjänsteleverantörer erbjuder endast tjänster under förutsättning att användaren är bekräftad.

Typiska användningsområden för eduID

  •     antagning.se – använda eduID vid ansökan och bekräftelse av kurser/program
  •     skapa användare/konto vid lärosätet
  •     sätta nytt lösenord (lösenordsreset) vid lärosäten
  •     generell inloggning till tjänster i SWAMID för personifiering
  •     interaktion mellan högskolor och externa organisationer, ex. kommunala tjänstemän

Vem är tjänsten till för?
eduID är till för alla SWAMID-anslutna organisationer som har behov av väl identifierade och autenticerade slutanvändare

Tekniska förutsättningar
Tjänsteleverantörer skall normalt vara medlemmar i SWAMID för att använda eduID. Se www.swamid.se samt
wiki.swamid.se för mer information om SWAMID och tekniska förutsättningar för att använda eduID.

Kostnad
Som slutanvändare är det kostnadsfritt att använda eduID.
SUNETs styrelse har beslutat att eduID ingår i SUNETs bastjänster, dvs det ingår i SUNET-avgiften.

Hur kommer jag igång?
För frågor eller mer information kontakta Valter Nordh eller Hans Nordlöf.

Mer om tjänsten
För ytterligare detaljer se SWAMID wiki.
För mer information och för att skaffa konto, gå till: www.eduid.se

Support
Kontakt: Mån-Fre 08-16 via support@eduid.se
eller telefon 013-495 62 30

eduID är en tjänst som förvaltas och styrs av SWAMID Styrgrupp (Board of Trustees).
Den dagliga driften hanteras av NORDUnet NUNOC.

NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.