Datakommunikation & infrastruktur för forskning och utbildning

Anpassa webbplatsen

Här kan du anpassa utseendet på SUNETs webbsidor så att teckensnitt och teckenstorlek passar dig.

Välj önskad textstorlek, menystorlek, radavstånd och teckensnitt och klicka sedan på "Aktivera inställningar".  

För att återgå till ursprungligt utseende klicka på "Återställ".

Textstorlek


Teckensnitt


RadavståndNOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.