SUNET väljer enkätverktyget Artologik Survey&Report

SUNET har efter offentlig upphandling valt att erbjuda anslutna organisationer det webbaserade enkätverktyget Artologik Survey&Report.
Ett pressmeddelande från leverantören Artisan Global Media har skickats ut idag.

Läs det i sin helhet härPDF.

Om du är intresserad av mer information, kontakta info@sunet.se.

NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.