Tele2 bygger Sunets nya nät

Nu står det klart att Tele2 vunnit Sunets upphandling om att bygga ut så kallad svartfiberinfrastruktur för datakommunikationer till alla Sveriges universitet och högskolor och andra Sunetanslutna organisationer. Hela Sunets nät ska nu uppgraderas, och ett avtal som sträcker sig fram till 2031 är nu tecknat med Tele2.
– Vi är väldigt stolta över att få Sunets förtroende i ett så viktigt nätprojekt. Vi har en lång gemensam historia, nu ser vi fram emot att tillsammans bygga nästa generations fibernät för svenska universitets- och forskningsvärlden, säger Thomas Ekman, VD Tele2 Sverige.

En grundsten i svensk internethistoria lades när Jan Stenbeck i en affär med Sunet genom bolaget Comvik Skyport – som med tiden kom att byta namn till Tele2 – övertog kommersiella internetanvändare från Sunet till ett nytt bolag under namnet SwipNet. SwipNet blev Sveriges första kommersiella internetleverantör när verksamheten började 1 januari 1991.
Sunets befintliga nät OptoSunet driftsattes under 2006. Det nya avtalet innebär att Tele2 kommer leverera optiska fiberförbindelser till Sunet som uppgraderar det rikstäckande nätet mellan landets alla universitet, högskolor och andra institutioner, exempelvis kulturinstitutioner,  som får uppkoppling genom Sunets nät.

Till vänster Stefan Bentsson, ordförande i Sunets styrelse och Thomas Ekman, VD på Tele2 till höger på bild.

– Sunets nät är en otroligt viktig infrastruktur för Sveriges universitet och högskolor. Vårt nya nät kommer att ha en kapacitet på 100 Gbps och en annan design och topologi än dagens för stärkt redundans. Den vinnande lösningen från Tele2 är det anbud som i kombination med pris bäst kunde leverera en flexibel lösning för hela landet som mötte våra högt ställda krav, säger Stefan Bengtsson, ordförande i Sunets styrelse och rektor för Malmö högskola – från augusti 2015 rektor för Chalmers.

Sunets nuvarande leverantörsavtal går ut i december 2016 varför man har genomfört upphandlingen av nya fiberlänkar under 2015 till ett nytt svartfibernät. Det nya nätet innehåller två olika delar – det fiberoptiska nätet och nätutrustningen. I affären med Tele2 omfattas leveransen av fiberinfrastrukturen. Nätutrustning har utvecklats under de tio år som gått så därför kan Sunet nu genomföra förbättringar av både utrustning och design av själva nätet.

Sunet kommer rapportera löpande om uppbyggandet av det nya nätet – mer info kommer.

Frågor? Kontakta Börje Josefsson eller Per Nihlén.

NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.