Datakommunikation & infrastruktur för forskning och utbildning

Anslutna till SUNET

Här hittar du en lista över alla organisationer som är anslutna till SUNET; universitet och högskolor, studentbostadsnät, kulturella organisationer, statliga myndigheter, övriga externa organisationer och interna organisationer.

Notera att rubriken "statliga myndigheter" är något missvisande då flera myndigheter återfinns under rubriken "kulturella organisationer". Anledningen att dessa myndigheter särredovisas här, är att alla kulturella organisationer är avgiftsbefriade.

NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.