Videotjänst tillgänglig för lärosäten och forskningsrelaterade myndigheter

Sunet har valt Kaltura, videoplattformen med öppen källkod, för att erbjuda tjänsten Sunet Play till Sunetanslutna organisationer i Sverige.
Avtalet gör det möjligt att köpa Kalturas tjänster via Sunet. Kunderna kan också få tillgång till, och delta i, en tjänst, som kommer att fungera som en central videoportal för Sunet och deltagande lärosäten.

Kaltura har i dag ett stort antal kunder inom utbildning, företag och media från hela världen, och intresset bland Sunetanslutna institut är redan stort. Peter Diedrichs är förvaltningsledare av utbildningsmiljön online vid Linnéuniversitetet i Kalmar, Sverige:

“Kaltura har en helhetslösning för webbaserad video som integrerar väl med vår lärplattform, och deras närmast förestående utvecklingsplaner är mycket spännande. Att Sunet tillhandahåller tjänsten innebär lägre kostnad, men framför allt ökade möjligheter vad gäller servicenivå och samarbete” , säger Peter Diedrichs.

"Video har snabbt blivit en viktig del av utbildningen i Sverige", säger Maria Häll, Sunets föreståndare.
"Vi fortsätter att ligga steget före och ge lärosäten de verktyg och tjänster som de behöver för att hålla jämna steg med den framväxande utbildningslandskapet. Vi är glada att få arbeta med Kaltura. "

"Vi är mycket glada över att samarbeta med Sunet, en organisation som har visat sig vara en sann visionär och ledare inom utbildningsområdet", säger Ron Yekutiel, Kalturas grundare, ordförande och VD. "Enligt en av våra senaste undersökningar kommer video att bli ett viktigt verktyg i undervisning och lärande – 74 procent av tillfrågade utbildningsinstitut använder video i klassrummet. Vi är glada för att driva den här videorevolutionen framåt i Sverige tillsammans med Sunet"

Till tjänstebeskrivningen – Sunet Play

About Kaltura
Kaltura’s mission is to power any video experience. Provider of the world’s first Open Source Online Video Platform, Kaltura simplifies the creation of video experiences, and provides tools that facilitate innovative and engaging experiences that create value. The Kaltura platform engages hundreds of millions of viewers by providing media companies with advanced video management, publishing, and monetization tools that increase their reach and monetization and simplify their video operations. Kaltura improves productivity and interaction among millions of employees by providing enterprises with powerful online video tools for boosting internal knowledge sharing, training, and collaboration, and for more effective marketing. Kaltura offers next generation learning for millions of students and teachers by providing educational institutions with disruptive online video solutions for improved teaching, learning, student retention and increased engagement across campuses, districts and beyond.

For more information: www.kaltura.com
To join Kaltura’s community visit: www.kaltura.org and www.html5video.org

NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.