Datakommunikation & infrastruktur för forskning och utbildning

SUNET Play

En molntjänst som gör det enkelt att lagra och dela med sig av ljud & bild.
Vad är SUNET Play?
Tjänsten bygger på Kalturas plattform och innehåller funktioner för att skapa, transkodera och spela upp media. Tjänsten innehåller funktioner för att skapa och underhålla mediebibliotek, integration med LMS-plattformar samt ett omfattande API som medger integration med andra system.

Vad ingår i tjänsten?
Alla som ansluter sig till tjänsten får sätta upp en egen instans (till exempel play.lärosäte.se). Alla tilläggsfunktioner i Kaltura är tillgängliga för Sunets kunder på sina egna instanser. Kaltura har fullt stöd för SWAMID och på play.sunet.se kan alla kunder som köpt tjänsten logga in via SWAMID. Alla anställda får via SWAMID-inloggning automatiskt tillgång till ett personligt Media Space i play.sunet.se där man kan lagra, transkodera och hantera sitt media.

Följande tilläggsfunktioner finns tillgängliga och kan aktiveras i lärosätets egen instans:


• Integration med SharePoint
• Koppling till LMS-plattformar
• BLTI-integration
• Kaltura API
• Integration med live-streamingtjänster

I Sunets kontrakt med Kaltura finns dessutom en tjänstekatalog där Sunets kunder kan beställa extra funktioner, exempelvis konsulttjänster samt versioner av Kalturas mobil-app med egen branding. Kontakta Markus (se nedan) för mer information om vad som ingår i tjänstekatalogen samt hur man beställer arbete från den.

Vad kostar tjänsten?
1. En fast månadsavgift på 4.200 kr.
2. En rörlig månadsavgift som baseras på antalet Gbyte lagrade inspelningar: 2.100 kr per påbörjad 500 Gbyte.

Priset kan komma att justeras vid stora variationer i valutakursen. Vi hoppas kunna justera priserna nedåt om antalet kunder blir stort. Det spelar ingen roll om lagring konsumeras via play.sunet.se eller via en egen instans.
I grundavgiften ingår viss utbildning men extra avgifter kan tillkomma för arbete i tjänsten som kunden beställer från Kaltura via tjänstekatalogen. Kaltura kan via sina konsulter bistå med kompetens kring integration, driftsättning, utbildning och så vidare.

Hur beställs tjänsten?
Tjänsten beställs per lärosäte/organisation. För att beställa tjänsten kontaktar ni Markus Schneider eller Börje Josefsson. Före beställning måste kunden vara ansluten till SWAMID och ha en Identitetsutfärdare för SAML WebSSO registrerad i SWAMID. Identitetsutfärdaren måste släppa attributen mail, displayName, eduPersonScopedPrincipalName (eppn) samt eduPersonScopedAffiliation till tjänsten.

Mer information
Leverantören har mycket egen information om tjänsten. Specifika frågor om hur tjänsten används och fungerar besvaras enklast av Markus Schneider. Kalturas demosida hittar du här, och Kaltura erbjuder fria demo-instanser för test och utvärdering. Kaltura driver sin SaaS-tjänst via egen hosting i Canada och USA och är anslutna till Safe Harbour i USA samt motsvarande överenskommelse om personuppgifter mellan Canada och EU. Alla rättigheter till data som lagras i tjänsten ägs av lärosätet/upphovsmannen.

Kontaktperson
Om du har frågor eller funderingar kring tjänsten kontakta tjänstens systemförvaltare Markus Schneider.

SHARE
Share |
NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.